Oferta

Usługi geodezyjne i kartograficzne

Nasza firma oferuje Państwu szeroki wachlarz usług kartograficznych oraz geodezyjnych. W ramach naszej oferty zajmujemy się:

 • wytyczaniem budynków,
 • obsługą i geodezją kolejową,
 • inwentaryzacjami powykonawczymi,
 • pomiarami powierzchni,
 • pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi,
 • rozgraniczaniem nieruchomości,
 • podziałami nieruchomości,
 • wznowieniem granic nieruchomości,
 • niwelacją terenu,
 • obsługą inwestycji,
 • badaniem stanów prawnych (Ksiąg wieczystych),
 • ustalaniem granic działek.

Dodatkowo zajmujemy się badaniem osiadań i odkształceń obiektów przemysłowych, a także pomiarami mas ziemnych i analizą ich wyników.

Tworzenie map

Wśród oferowanych przez nas usług znajdą Państwo sporządzanie map. Sporządzamy:

 • mapy do celów projektowych,
 • mapy do celów projektowych pod drogi,
 • mapy numeryczne,
 • mapy kolejowe,
 • mapy powykonawcze,
 • mapy 3D,
 • mapy do celów prawnych,
 • mapy do celów planistycznych.

Zlecenia specjalne

Podejmujemy się również zleceń specjalnych. Nawet najbardziej wymagające zadania nie są nam straszne. Wykonamy dla Państwa:

 • pomiary przemieszczeń,
 • pomiary pionowości i deformacji,
 • tworzymy modele w 3D,
 • pomiary masy ziemi,
 • odwzorowanie powierzchni w 3D,
 • modele poprzeczne i podłużne terenu,
 • pomiary hal przemysłowych,
 • pomiary budynków kubaturowych,
 • pomiary budowli wysmukłych,
 • pomiary wiatraków.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy szybką i rzetelną realizację powierzonych nam zleceń. Zawsze przestrzegamy wyznaczonych terminów. Gwarantujemy wysoką jakość usług, przy zachowaniu atrakcyjnych cen.